Building Information Modeling​

​Hvad er BIM​

Building Information Modeling defineres som en modelleringsteknologi med dens tilknyttede processer til at producere, kommunikere og analysere digitale bygningsmodeller.

("BIM Handbook", Eastman et al., 2007)

Lovkrav om at anvende BIM via IKT bekendtgørelsen

Statsligt byggeri

BIM har siden 2007 været et lovkrav for statsligt byggeri i Danmark, via IKT (informations- og kommunikationsteknologi) bekendtgørelsen, gældende alle statslige byggeprojekter over 5 mio. DKK. Lovkravet er et led i at fremme og udvikle det digitale byggeri, som staten iværksætter. BIM har vist sig at være et værdiskabende koncept, uanset om det er nyt byggeri eller renoveringsprojekter.

De positive erfaringer har medført, at folketinget har foranlediget en opdatering af IKT bekendtgørelsen i 2013 til også at omfatte byggerier i stat, regioner, kommuner samt byggerier initieret af institutioner og lign., der er statsligt medfinansieret med 50% eller mere.

Alment byggeri

I 2011 er der også vedtaget en IKT bekendtgørelse for almene boliger. Bekendtgørelsen finder anvendelse på byggerier, renoveringer eller projektkonkurrencer, hvor en almen boligorganisation, en kommune eller region er bygherre for alment byggeri, og hvor byggeriets eller renoveringens samlede, anslåede entreprisesum er på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover. 

Værdiskabelse

BIM skaber økonomisk værdi under hele processen fra idé til drift. Undersøgelser har vist, at brug af BIM modeller kan reducere entreprisesummen med op til 15 %*. I drifts- og vedligeholdelsesfasen er der også store årlige besparelser at hente, når et projekt afleveres digitalt, med alle bygningsdele integreret i en databaseret 3D BIM model.

Relevante links

Link til IKT Bekendtgørelsen, statsligt byggeri: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145421

​ 

Link til IKT Bekendtgørelsen, alment byggeri:https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=144517

Link til ”Håndbog til introduktion af BIM”, udarbejdet af EU Task Group: http://www.eubim.eu/downloads/EU_BIM_Task_Group_Handbook_FINAL.PDF

Link til: ”Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri”, udarbejdet af DTU Byg: http://webcache.googleuserconte​nt.com/search?q=cache:FIuKVPuZjzkJ:www.bim.byg.dtu.dk/-/media/Subsites/BIM/bim/nyheder-kalender/mling-af-konomiske-gevinster-ved-det-digitale-byggeri-byggeriets-digitalisering/oeg_ddb_teknisk_rapport.ashx%3Fla%3Dda%26hash%3DFC97A1851473FB3E67ECC229BC8A1153FBDF18B0+&cd=1&hl=en&ct=clnk&gl=dk

Link til resumé af ”Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri”, udarbejdet af Bygninsstyrelsen: https://bygst.dk/media/9539/resume-af-dtu-rapport-og-cases.pdf

*Link til: ”Måling af økonomiske gevinster ved Det Digitale Byggeri”, udarbejdet af DTU Byg: https://bygst.dk/media/9541/case-3_bim-hos-driftsherre-og-byg-og-driftsherreraadgiver.pdf​

Fra 2D til 3D

I den traditionelle 2D til 3D dokumentationsproces tilføjer FlexTeam Partner værdi gennem ressourcekapacitet, skalerbarhed og færdigheder. Vi kan imødekomme kravene til store komplekse BIM programplaner, selv med en presset tidsplan. Teknologien omkring BIM betyder, at det er blevet nemmere at samarbejde på projekterne, uanset hvor i verden du arbejder fra.

Førende udbyder inden for BIM

FlexTeam Partner er en førende udbyder af BIM-tjenester til arkitektur-, ingeniør- og entreprenørbranchen. Vores ekspertise sikrer, at mens du designer, leverer vi problemfrit kvalitetsdokumentation med baggrund i dine skitserede modeller. Denne fleksibilitet sikrer, at du optimerer projektresultater, minimerer risikoen og får adgang til den tekniske ekspertise af teams uddannet på en lang række CAD- og BIM-platforme. Herunder Revit, ArchiCAD, Tekla og Bentley AECOsim.

FlexTeam partner er den største Revit- og ArchiCAD-bruger i Vietnam med dansk management og vores BIM-team har erfaring med at levere og administrere projekter rundt om i verden. Vores team skræddersys til at matche ethvert projekt, hvad enten det er at udvikle en BIM-udførelsesplan, arbejde på kundens tegnestue, levere projektet fra Ho Chi Minh City eller samarbejde live via Cloud.​

​At arbejde med FlexTeam vil hjælpe dig med at løse de nye udfordringer og forbedre din måde at arbejde på.

At arbejde med FlexTeam Partner omkring BIM

Mobilisering af projektteamet med det samme


​FlexTeam Partner har højtuddannede og erfarne BIM ressourcer i enhver software platform du har brug for. Vi er klar med det samme! 

Implementering af en bedre designproces

Ved at arbejde med FlexTeam Partner, kan du udnytte vores erfaring og derved supplere din ekspertise i BIM, samtidig med, at det giver dig mulighed for at fokusere mere på design management. FlexTeam Partner’s BIM-gennemførelsesplan, vil bringe dig et hurtigt overblik over hvordan modellen deles, styres og udvikles. Samtidig sikrer vi at designet koordineres på tværs af alle fagdiscipliner. Vi fokuserer på at holde modellen egnet til opgaven, mens den stadig opfylder kravene, som er angivet af din klient.

At være mere effektiv i dine BIM-projekter

Du får gavn af FlexTeam Partners erfarne BIM-team. 

Du vil have gavn af data-skabelses effektiviteten, som vor partner har opnået ved levering af talrige projekter. 

Du og FlexTeam Partner vil bruge en sikret modelhåndtering og ”hosting service” 

FlexTeam Partner’s BIM Arbejdsmodeller

Cloud BIM

Cloud BIM muliggør et fleksibelt samarbejde og tilgang til leveringsprocessen, hvorved hele holdet kan arbejde på et projekt i realtid uanset deres placering. Rettigheder til redigering er givet til holdmedlemmer for at give dem mulighed at arbejde på udpegede dele af modellen. Herved sikres, at resten af holdet er opmærksom på, hvem der gør hvad samt hvilke ændringer der er foretaget, til enhver tid.

Stand-alone BIM

​Denne billige proces giver kunderne en grundlæggende IT-infrastruktur til at komme ind i BIMprocessen uden væsentlige ændringer i deres eksisterende leveringsmodel. FlexTeam Partner er vært for og styrer modellen samt opdaterer oplysningerne baseret på klienters skriftlige og 2D-skitserede instruktioner. Ud over desktopdeling kan 2D-uddrag og 3Dmodelvisninger sendes ofte, så vores kunder kan holde kontrollen over projektet i alle leveringsfaser.

FlexTeam Partner’s BIM Service

BIM Modelling

Projekteringsplan for planlægning og levering af BIM-projektet. 

Projektdesign modeller for arkitektur, konstruktioner, MEP, infrastruktur og BIM 

Koncept, fuldt design, konstruktion og FM-model 

Konvertering af 2D tegninger til BIM modeller BIM-model ”hosting” og ledelse i hele projektets livscyklus 

Modelrevision og overensstemmelseskontrol 

BIM objekter til byggevareindustrien, skræddersyet komponentmodellering

Indholdsoprettelse og implementering af specialkomponenter for byggevareleverandører 

Herunder 3-dimensionelle, intelligente visualiseringer med indbyggede produktdata, som rådgiveren kan anvende under projektering som digitale ”LEGO-klodser”. BIM-objektet indlejrer således information på komponentniveau i byggesagen fra byggevareproducenten. BIM objekter udføres i Revit og ArchiCAD som ”plug-in” og øger derfor tilgængeligheden af specifikke byggematerialer væsentligt. 

3ed

Kollisions kontrol (Clash Detection)

Modelintegration og koordinering Analyserapporter om påvist konstruktions sammenstød 

Opmåling

Point cloud-konvertering Mængde Estimering

BIM-modeller med tilstrækkelig information til mængdeudtag

4 D BIM planlægning og eksekvering

BIM modeller knyttet til programinformation til effektiv projektering 

Konstruktion eksekvering 

Energi- og bygningsanalyse

IES (Integrated Environmental Solutions) 

CO2 analyse 

Facilities Management /Drift og vedligehold

Udarbejdelse af FM-model

​Kilde: Autodesk and simplified definition based on the AIA‘s BIM protocol document.

Detaljeringsniveau 3D-6D og LOD 100-500

​Standarder

I IKT bekendtgørelsen er der krav til anvendelse af de internationale buildingSMART standarder, bl.a. det åbne format IFC til digitale bygningsmodeller. 

BuildingSMART er et åbent internationalt samarbejde om bl.a. udvikling og anvendelse af åbne standarder for BIM (Building Information Modeling). 

Bygningsstyrelsens krav til digitale leverancer er således beskrevet som krav til brug af IFC bygningsmodeller, dvs. deres indhold; Objekter (bygningsdele) og deres egenskaber. Dette skyldes bl.a.:

  • at data er mere sikre i et åbent format, idet der er flere softwares at vælge imellem, eksempelvis hvis gamle filer skal åbnes, og har de oprindelige specifikationer for formatet.
  • at åbne standarder som IFC er med til at sikre en fri og lige konkurrence, både nationalt og internationalt, fordi de fleste softwares kan udveksle data til de åbne formater.

BuildingSMART er i Danmark forankret i bips ud fra en vision om at: 

  • buildingSMART-metoder kan implementeres og forankres i bips
  • bips – hvor det er relevant – arbejder på en international platform.

Klassifikationer

Den danske stat har indenfor de sidste 10 år været med til at finansiere tre klassifikations-projekter for byggeri, henholdsvis Dansk Bygge Klassifikation (DBK), Forvaltnings Klassifikation (FK) og Cuneco Classification System (CCS), som blev udgivet i 2014.​

Klassifikation er opdeling af "objekter" i klasser. Objekter kan fx være bygningsdele eller dokumenter.

 

Det er derfor naturligt at de statslige styrelser, herunder Bygningsstyrelsen, søger at få værdi ud af den samfundsmæssige investering i en klassifikation for byggeriet i Danmark. Dansk Bygge Klassifikation vedligeholdes ikke længere og Forvaltnings Klassifikation er rettet mod den almene boligsektor. Bygningsstyrelsen arbejder derfor på en​ behovsafklaring, som skal danne grundlag for en implementering af CCS som dansk klassifikation, med de øvrige egenskaber defineret i det åbne internationale IFC-format.

Klassifikation er nødvendig i en række af Bygningsstyrelsens arbejdsgange, bl.a. i administrationen af arealer og lejemål. Klassifikation kan dog ikke alene ordne alle data i digitaliseringen af byggeriet, men må kombineres med en række andre egenskaber som f.eks. størrelsen af et areal i m2, og hvordan gulvbelægningen skal vedligeholdes.​

Vælg os som samarbejdspartner

Firmaoplysninger

FlexTeam Partner ApS

Bryghuspladsen 8,
​1473 København K

Adresse i Vietnam

6th Floor, E.Town 1 364 Cong Hoa Street

Tan Binh District

Ho Chi Minh City​

Kontaktoplysninger​

Tlf.:+45 70 22 48 48​

Tlf.:+84(0)934973314

E-mail: info@flexteampartner.com
CVR: 38294067

Social​