OM FLEXTEAM

Firmahistorie og introduktion​

FlexTeam er leverandør til arkitekt-, ingeniør- og entreprenørfirmaer, der ønsker at levere høj kvalitet og omkostningseffektiv dokumentation og projektydelser med ekspertise inden for Building Information Modeling (BIM) og traditionel 3D CAD.

FlexTeam blev etableret af Thorkil Jørgensen i 2017, CVR. Nr. 38294067, Bankforbindelse Nordea, Amagerbrogade 26, 2300 København S.

Thorkil Jørgensen er uddannet bygningsingeniør og har haft anden selvstændig rådgivende ingeniørvirksomhed siden 1995 med bl.a. international erfaring som projektleder, herunder flere år i Vietnam. http://www.tjri.com. Thorkil er fagligt specialiseret i hustekniske installationer, HVAC/MEP og har herudover 6 års erfaring med outsourcing af specielt CAD-ydelser, bl.a. til Østeuropa. https://www.linkedin.com/in/thorkiljorgensen/

Se vore ansvarlige IKT- og BIM- Manager, projektledere og CAD-operatører på linket her: http://www.flexeampartner.com/managementteam FlexTeam har, udover projektledelseskontor i Danmark, også managementkontor i Vietnam. Vort managementkontor i Vietnam består i opstartsfasen af Thorkil Jørgensen. Der vil som følge heraf være en del rejseaktivitet, hvilket medfører omkostninger, som er indeholdt i vort dækningsbidrag. Via vores internationale partner i Vietnam bliver produktionen gennemført og sikret med en partneringaftale mellem FlexTeam og Atlas Industries. Dette sikrer dig, at vi kan skalere design teamet op og ned efter dine behov og straks gå i gang - selv med større internationale projekter!​

​Vi er din samarbejdspartner i projekter, hvor du vil outsource BIM- og CAD- Ydelser

DE FIRE GRUNDELEMENTER I VORT KONCEPT​

FlexTeam Partner er din garant for dansk management i Danmark og Vietnam for dine outsourcede projekter. Dette er grundstenen i vores forretning og forsikring for, at du får dine ydelser som aftalt og forventet. FlexTeam Partner har ekspertise inden for opstart og håndtering af outsourcede ydelser. Vi bistår med BIM- og IKT management og opsætter de platforme, som vi sammen aftaler, vi skal arbejde på.

ANSVARSFORSIKRING:

FlexTeam’s faglige Arkitekt og Ingeniøransvarsforsikring, police nr. 670 9.532.120.768, beløber sig til maksimalt DKK 15.000.000,- pr. år. Dækningsomfang for personskade: DKK 12.500.000,-. Ting-og formuetab: DKK 2.500.000,- DKK En ansvarsbegrænsningsklausul eller højere beløbsgrænse kan indbyrdes aftales, afhængigt af FlexTeam’s anvendelsesområde og dine projektkrav.

Med vor BIM-manager i Vietnam har vi ”hands-on” på vor partner i Vietnam

tryg

OM VOR PARTNER

Vores primære produktionskontor er i Ho Chi Minh City (Saigon) hos vor partner. Ved større multidisciplinære opgaver eller internationale opgaver suppleres dit projekt med international projektledelse på vort kontor eller hos vor partner. Alle medarbejdere, hos vor partner, har en universitetsuddannelse og alle output er overvåget af erfarne danske og internationale projektledere. Som leverandør af dokumentations- og BIM-datastyringsydelser sikrer vi levering af kvalitetsdokumentation og datamodeller for dit team, når du designer og bygger. Denne ydelse sikrer, at du optimerer projektresultater og minimerer risiko samt får adgang til den tekniske ekspertise hos et hold, der er uddannet i en bred vifte af CAD og BIM.

​Vi har i forbindelse med etableringen af vor forretningsmodel udvalgt vor partner med omhu og vurderet i alt 4 andre leverandører. Udvælgelsesparametrene har primært været baseret på kriterierne:

 • Faglig teknisk viden for at sikre kvalitet.
 • Størrelse for at sikre fleksibilitet.
 • Bredt kendskab til forskellige platforme for at sikre at alle projekter også i fremtiden kan løftes.
 • Erfaring med internationale projekter så problemstillinger håndteres uden begynderfejl.
 • Løbende efteruddannelse og opgradering af relevante gængse softwareprodukter og platforme.
 • Officielt certificeret softwareuddannelsescenter ”Autodesk Training Center”.
 • Økonomisk velkonsolideret firma.
 • CSR-politik, for at sikre medarbejderne arbejdsmiljømæssige vilkår, som lever op til vor egen standard.

1

Vores samarbejdspartner i Vietnam udførte deres første BIM-projekt i 2002, og siden da har teamet været en ”front runner” inden for BIM-udviklingen. 

Medarbejderne mestrer flere BIM platforme, herunder Revit, ArchiCAD, AECOsim og Tekla.

I dag råder FlexTeam og vor partner over mere end 300 medarbejdere. Inden for denne medarbejderstab bistår Danske og Internationale projektledere med kommunikation og løser specifikke tekniske og byggetekniske udfordringer.

Gennemsnitsalderen for medarbejderne er 32 år. Vor partners BIM-hold har erfaring med at levere og administrere internationale projekter og medarbejdere udstationeres rutinemæssigt til vore kunders tegnestuer, for at forstå vore kunders tilgang til deres projekter.

Alle ydelser er udarbejdet i overensstemmelse med ISO 9001-certificerede kvalitetsstyringssystem og er dækket af en faglig ansvarsforsikring.​

DE PRIMÆRE YDELSER:

Arkitektoniske dokumentationsydelser fra skitseprojekt med visualiseringer til hovedprojekt og ”as build” tegninger. Strukturel og ingeniørmæssig designsupport og dokumentationsydelser, i de fleste gængse konstruktionsmaterialer. Fra skitseprojekt til detaljeret design. VVS- /HVAC- / MEP-design support og dokumentationsydelser til alle større mekaniske, elektriske og hydrauliske systemer gennem skematisk designudvikling til detaljeret design. BIM-ydelser - se separat BIM-kapacitetserklæring.

MEDARBEJDERE:

Vor partner rekrutterer de bedste medarbejdere for at kunne tilgodese vore kunders behov.


TRÆNING:

Vor partner i Vietnam er certificeret ”Autodesk Training Center” og er derfor et officielt softwareuddannelsescenter, der leverer regelmæssig og struktureret intern uddannelse bl.a. Revit (arkitektur, konstruktioner og HVAC/MEP samt BIM 360).

autodesk

Der trænes også i andre softwareprodukter, herunder Tekla og ArchiCAD.

tekla

Udover opgradering af medarbejderes tekniske uddannelse og softwareuddannelse, udvikles også medarbejdernes generelle færdigheder, fra teamleder til projekt management, suppleret med et struktureret engelsk sprogprogram. Vores senior arkitekter og ingeniører drager derfor også nytte af et omfattende internt ledelses-, kultur og CSR- program, over en periode på 12 måneder.

BIM-akkrediterede medarbejdere:

autodesk

Autodesk-certificerede brugere, herunder Revit, AutoCAD, Civil 3D, BIM 360: 102 medarbejdere med 160 certifikater​

graphisoft

Graphisoft-certificerede brugere, herunder ARCHICAD, BIMcloud, BIMx, Solibri: 2 registrerede konsulenter, 2 certificerede professionelle brugere, 5 certificerede brugere.

bre  cirkel

BRE Global-certificerede brugere, herunder BIM og BREEAM: 58 certificerede brugere, yderligere 16 modtager i øjeblikket certifikater i ”BIM Essentials” og 22 er booket for at opnå certifikat i ”BIM level 2"

​Teknisk personale:

95% af medarbejderne er uddannede arkitekter og ingeniører og 90% af dem ved hvordan de kan bruge forskellige BIM software applikationer. 

Datasikkerhed:

Databehandling foregår sikkert og velovervejet, data håndteres i overensstemmelse med FlexTeam Partner’s ISO 9001-processer og FlexTeam Partner’s ” Security of Data Policy”. 

Ansvarsforsikring:

Vor partners faglige ansvarsforsikring beløber sig til DKK 100.000.000,-. En ansvarsbegrænsningsklausul eller højere beløbsgrænse kan indbyrdes aftales, afhængigt af FlexTeam Partners anvendelsesområde og dine projektkrav.​

​HVORFOR FLEXTEAM PARTNER?

Vort projektledelseskontor i DK bliver en del af dit team og vi giver dig sikkerhed for, at vi leverer dine ydelser til den aftalte tid og budget. Med et reelt fokus på kommunikation og kvalitet samt sammensætning af det ”bedste team” til opgaven blandt vor partners 300 medarbejdere. FlexTeam udvikler, i samarbejde med vore kunder, KS-systemer og -procedurer tilpasset det enkelte projekt. Dette gør os velegnede til at håndtere store mængder af dataudveksling, kvalitetskontrol og dokumentkontrol samt forandringskontrol til enhver projektopgave.

VED AT VÆLGE OS STYRKER VI DIT PROJEKT MED:

 • Professionel viden, rådgivning og referencer i BIM programmering og IKT aftaler fra management til implementering.
 • CAD-superbrugere inden for de fleste gængse softwareprogrammer på markedet.
 • Professionel og erfaren projektstyring understøttet af erfaren dansk projektledelse - sikrer en effektiv kommunikation og levering.
 • Stor fokus på forventningsafstemning og opfølgning med kommunikationsprotokol - der bl.a. sikrer den rette team-sammensætning og projektledelse til opgaven.
 • Professionelt, veluddannet og opdateret team, som sammensættes netop til din opgave.
 • Vor partners størrelse - sikrer at vi kan opfylde ressourcekravene i dit projekt.

Vores mål er at skabe værdi for din virksomhed og dermed også dine kunder.

De lave omkostninger, kombineret med høj kvalitet og kapacitet, er en væsentlig parameter for at vælge os som fast samarbejdspartner.

Hvilke værdier tilfører FlexTeam dit firma ved at samarbejde med os fremfor selv at løfte opgaven:

value2

 • Kvalificeret arbejdskraft der giver dig mindre omkostninger, end hvis du ansætter yderligere medarbejdere til opgaven.
 • Du får variable omkostninger i stedet for faste omkostninger. Du kan fakturere 100 % af vores ydelser videre, via dit firma til din kunde, fremfor de traditionelle 70 % (ferie, administration, sygdom, efteruddannelse m.v.).
 • Du får tilført større kapacitet og kan variere denne efter behov.
 • Du kan med fordel drage nytte af tidsforskellen, så vi arbejder for dig, mens du sover.
 • Dit firma i Danmark får automatisk tilført viden i BIM og 3D modellering.
 • Du sparer dyre softwarelicenser, opdateringer og efteruddannelser.
 • Du kan fokusere på dine kerne-medarbejdere, kernekompetencer og dine kunder.

value1

FlexTeam arbejder med gennemsigtighed, fleksibilitet, god kommunikation, loyalitet og diskretion som nogle af vores grundlæggende mål for at gøre livet nemmere og mere rentabelt for de kunder, vi samarbejder med.

BIM projektering:

Erfaringen viser at BIM projektering er værdiskabende og er med til at sikre kvalitet inden for budgetrammen. BIM har siden 2007 været et lovkrav for statsligt byggeri i Danmark, via IKT (informations- og kommunikationsteknologi) bekendtgørelsen, på alle statslige byggeprojekter over 5 mio. DKK. Lovkravet er et led i at fremme og udvikle det digitale byggeri, som staten har iværksat. BIM har fra start af vist sig som et værdiskabende koncept, uanset om det er nyt byggeri eller renoveringsprojekter.​

3

De positive erfaringer har medført, at folketinget har foranlediget en opdatering af IKT bekendtgørelsen i 2013 til også at omfatte byggerier i stat, regioner, kommuner samt institutioner og lign., der er statsligt medfinansieret med 50% eller mere. BIM skaber økonomisk værdi under hele processen fra idé til drift. Undersøgelser har vist, at brug af BIM modeller kan reducere entreprisesummen op til 15 %. I drift og vedligeholdelsesfasen er der også store årlige besparelser at hente, når et projekt afleveres digitalt, med alle bygningsdele integreret i en databaseret 3D BIM model. 

ERFARING HOS VOR PARTNER

Vor partner har udarbejdet BIM projekter siden 2002 og er en af de største BIM-brugere i Vietnam med universitetsuddannet personale og professionelle arkitekter og ingeniører på følgende platforme:

 • Revit Architecture, Structures and MEP
 • Civil 3D
 • ArchiCAD
 • Bentley AECOsim og andre Bentley produkter
 • Tekla

BIM-teamet har erfaring med at levere og administrere internationale projekter, som leveres rutinemæssigt til vore kunder via et kvalitetssikringsprogram. Vor partner udvider BIM teamet ved løbende at træne en udvalgt ”pool” af BIM brugere.

REFERENCER:

FlexTeam Partner kan fremsende referencer over projekter i Skandinavien, Storbritannien, Mellemøsten, Japan, Hongkong, SE Asien og Australien inden for sektorer som uddannelse, erhverv, industri, bolig, kultur, hospital, hotel, fritid, detailhandel og infrastruktur. Vi kan også sætte dig i direkte kontakt med nogle de nuværende kunder, hvis du har brug for referencer og kundeudtalelser.

FlexTeam Partner har gode kvalitetsstyringsprocesser, der kan sikre et vellykket produkt. Alle vores projektarbejder og -ydelser tilses af erfarne danske, britiske og australske arkitekter og ingeniører, baseret på vores kontor i Ho Chi Minh City, Saigon. Alt output er underlagt et på forhånd aftalt kvalitetssikringsprogram.

Der arbejdes med fordel i langsigtede partnerskaber med støtte til vores kunder på næsten alle sektorer inden for byggebranchen. FlexTeam Partner’s markedssegment er Skandinavien med kontor i København.​

VORE KONTORER DANMARK:

FlexTeam Partner​

Univate (kontorfællesskab for innovative virksomheder) Njalsgade 76, 4. sal 2300 København S​

​VIETNAM:

FlexTeam Partner

6th Floor, E.Town 1 364 Cong Hoa Street Tan Binh District Ho Chi Minh City​

Vælg os som samarbejdspartner

Firmaoplysninger

FlexTeam Partner ApS

Bryghuspladsen 8,
​1473 København K

Adresse i Vietnam

6th Floor, E.Town 1 364 Cong Hoa Street

Tan Binh District

Ho Chi Minh City​

Kontaktoplysninger​

Tlf.:+45 70 22 48 48​

Tlf.:+84(0)934973314

E-mail: info@flexteampartner.com
CVR: 38294067

Social​